Exàmens oficials i reconeixement del nivell de l’idioma i el MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES.

 

Et presentem alguns dels idiomes que fem a la nostra escola. Aquí tens una taula explicativa dels corresponents nivells i exàmens que pots fer a través de nosaltres en relació al Marc Comú Europeu de referència per a les llengües (MCER) del consell europeu.

Aquest marc per a les llengües que inclou l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació serveix com a model internacional per tal de mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites d’una determinada llengua.

El MCER confereix una delimitació de les capacitats que un alumne/a ha de controlar en cada un dels nivells. A continuació es representa esquemàticament l’equivalència dels exàmens o títols d’algunes llengües en relació al MCER.

 

 

 

Exàmens i diplomes en diferents idiomes. Equivalència amb el MCER

 

 

Anglès

Espanyol

Català

Francès

Alemany

 Nivell

 Nom oficial

EXÀMENS PLT/ EDEXCEL

Universitat de Londres

 Universitat de Cambridge

TOEFL 

 Diplomes Escola Oficial d’Idiomes

DELE

CERTIFICAT DE CATALÀ

DELF
DALF

Goethe
Institut
 

 C2

Mestria

5

CPE

 

 

SUPERIOR

SUPERIOR

DALF C2

ZOP /
KDS 

 C1

Domini operatiu eficaç

4

CAE 

110-120

 

-

SUFICIÈNCIA

DALF C1

C1 /
PWD 

 B2

Avançat

3

 FCE 

87-109

Nivell Avançat

INTERMEDI

NIVELL INTERMEDI

DELF B2

B2 o
ZDfB o
TestDaF 

 B1

Llindar

2

PET

57-86

Nivell Intermedi

INICIAL 

NIVELL ELEMENTAL

DELF B1

ZD 

 A2

Plataforma 

1

KET

 

Nivell Bàsic

-

NIVELL BÀSIC

DELF A2

SD2 /
Fit 2 

  A1

Accés

A1

-

 

-

 -

 

DELF A1

 SD1 /
Fit 1